Ang gobyernong aswang

LETTER TO THE EDITOR
Ang gobyernong aswang

May aswang na salot ng mga dukha. Ito’y ang gobyernong aswang. Ang biktima ay mga dukha sa iskwater areas at mga mahihirap na bukirin.

Tuwing sasapit ang dilim, ang mga gobyernong aswang ay nanakawin ang salapi sa kaban ng bansa, salaping nakalaang pantulong sa mahigpit na pangangailangan ng mga dukha: Pagkain, gamot, pambayad sa doktor at ospital, damit, bahay, pang matrikula sa eskwela at pang hanap-buhay.

Ang milyung-milyong ninakaw ay paghahati-hatian ng mga politikong aswang, mga NGOng aswang at mga alalay na aswang. Silang lahat ay magkakutsaba sa isang malawakang sabuwatan ng puro manloloko at puro kawatan.

Walang perang napupunta para sa kapakanan ng mga dukha, kaya’t tuloy-tuloy ang paglaganap ng pagkagutom, mga sakit na di magamot, gula-gulanit na damit, giba-gibang barong-barong, hindi makapag-aral na mga bata, mga amang walang trabaho at mabaho at maruming tirahan. Talagang salot sa dukha ang gobyernong aswang.

Sa hating gabi ay sasalakay ulit ang gobyernong aswang upang gawin pa ang isa naming madugong gawain – ang manipsip ng dugong buhay ng mga babaeng buntis na may dinadalang buhay ng tao sa sinapupunan.

Dadapo ang mga aswang na ito sa bubong ng mga bahay na may natutulog na babaeng buntis at sisipsipin nila ang dugo ng nilalalang sa loob ng sinapupunan.

Maraming buhay ang mamamatay pagka’t natutuyuan ng dugo ang mga buhay na nasa sinapupunan ng mga buntis. Layunin ito ng mga aswang upang masugpo ang pagdami ng mga dukhang iluluwal sa bansa.

Paniwala ng gobyernong aswang na ang mga dukha ay sagabal sa pag unlad ng lipunan kaya’t kailangang bawasan ang kanilang pagdami. Kaya’t masigasig na ipinatutupad ng gobyernong aswang sa lahat ng kanilang kampon ang malawakang paninipsip ng dugo sa mga babaeng buntis upang masugpo ang pagdami ng mga dukhang sagabal sa pag unlad ng ekonomiya.

Kalat na ang balitang sa lugar ng mga dukha, sa iskwater areas at mahihirap na bukirin, na ang mga gobyernong aswang ay patuloy na isasagawa ang kanilang karumaldumal na gawain.

Magkahalong takot at ngitngit ang nararamdaman ng mga dukha.

Ang kailangan daw ay exorcism pagka’t ang mga aswang daw ay tunay na kampon ni Satanas at exorcism lamang ang makasusugpo.

May mga barangay na kung saan ay handa nang magronda ng magdamag ang mga dukha. Dala ang kanilang itak, balisong, kutsilyo, palakol, paltik, at dos por dos, at handa lahat silang patayin ang mga aswang, tadtarin itong parang hamburger at ipakain sa buwaya.

Pag nagalit ang mga dukha! Nakakatakot!

Minyong Ordonez
153 Pili Drive
Ayala Alabang, Muntinlupa City
e-mail: hgordonez@gmail.com

N.B. This writer requests that this piece written in Tagalog be published as is. He wrote it in Tagalog to commemorate the recent celebration of National Language Week. The topic is a Filipino concept and is better tooled in Filipino